WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

NewsStreet

Bởi

Đây là một theme con của cryptocurrency-exchange.

Phiên bản: 0.0.10

Lần cập nhật cuối cùng: 03 - 09 - 2019

Lượt cài: 500+

WordPress Version: 4.0 or higher

PHP Version: 5.4 or higher

Trang chủ của Theme

NewsStreet is clean and modern theme specially designed for news, magazines, publishing and review sites. This theme is easy to use, speed optimized and highly customizable. You can easily launch your modern magazine website, personal blog, daily news paper website with this theme. The responsive layout of the theme gives your website an elegant look on all device and screen resolutions. NewsStreet theme ensures your content is delivered in an appealing and eye-catching way that keeps audiences interested and constantly returning for more. Showcasing your content with NewsStreet makes it look sharp and fresh. Awesome and simple theme design will make your magazine or news websites look modern and eye catchy. If you want your magazine site to become a success, you need user-friendly theme like NewsStreet which can display your content in a way that's organized, attractive, and unique. It has easy to use navigation and good aesthetics in the same package combined with neat, flexible design.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch NewsStreet

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ