WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

NewsPotrika

Bởi

Phiên bản: 1.2.6

Lần cập nhật cuối cùng: 10 - 09 - 2019

Lượt cài: 400+

WordPress Version: 4.5.0 or higher

PHP Version: 5.2.4 or higher

Trang chủ của Theme

News Potrika is a clean and modern magazine theme based on elementor page builder. You can easily lounch your modern magazine website, personal blog, daily news paper etc. we follow trending design to create this theme. it has bootstrap 4 framwork so that you can browse your website from any device. it will display as it should be. most interesting part of this theme are drag an drop pagebuilder "Elementor" even inline editing are possible. now you are able to change your content from fron-end . no need to go dashboard every time. we promise to keep you updated with more modern an easy funtionality. which is make your life more easer

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch NewsPotrika

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ