WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Newspaper X

Bởi

Phiên bản: 1.2.9

Lần cập nhật cuối cùng: 19 - 05 - 2017

Active Installations: 3.000+

Trang chủ của Theme

When it comes to WordPress themes for magazines, users have certain expectations. The perfect theme should be fast, easy to customize, secure, and eye-grabbing. Clean but dazzling, Newspaper X meets even the highest demands. If you were looking for a news theme to help you create a unique and recognizable brand image, look no more.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Newspaper X

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ