WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Newspaper X

Bởi

Phiên bản: 1.2.9

Lần cập nhật cuối cùng: 19 - 05 - 2017

Số lượt cài đặt: 3.000+

Trang chủ của Theme

When it comes to WordPress themes for magazines, users have certain expectations. The perfect theme should be fast, easy to customize, secure, and eye-grabbing. Clean but dazzling, Newspaper X meets even the highest demands. If you were looking for a news theme to help you create a unique and recognizable brand image, look no more.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ