WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

NewsMagbd

Bởi

Phiên bản: 2.0

Lần cập nhật cuối cùng: 21 - 03 - 2018

Active Installations: 300+

Trang chủ của Theme

News Mag bd news is a clean, and stylish editorial WordPress theme, suits well for magazine, newspaper, blog and content publishers. This theme is fully responsive and retina ready. It comes with highly flexible layouts and theme options empowers you to easily customize the website exactly as you want.Especially this theme created with excellent features and rich typography with attention to seize the viewer’s eye, as well as its fully coded with SEO friendly coding. The Newsmagbd template is excellent for a News, Blogging, Blogger, newspaper, magazine, publishing or review site.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch NewsMagbd

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ