Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

News Portal

Bởi Mystery Themes

Phiên bản: 1.3.2

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 09 - 2022

Lượt cài: 9.000+

Phiên bản WordPress: 4.7 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.2.4 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

News Portal is the ultimate magazine theme with creative design and powerful features that allow you to quickly and easily create a style to suit your needs. It is completely built on Customizer which allows you to customize most of the theme settings easily with live previews. It is the fully widgetized theme so as to let users manage the website using the easy to use widgets. You can import the whole beautiful demo in just one click. News Portal Theme is the best choice to create a Beautiful & Powerful News/magazine/blog websites with ease. Get free support at https://mysterythemes.com/support/forum/themes/free-themes/ and check the demo at https://demo.mysterythemes.com/news-portal-demos/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch News Portal

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.