WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

News Mix Lite

Bởi

Phiên bản: 2.0.6

Lần cập nhật cuối cùng: 23 - 03 - 2016

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

News Mix theme is designed for magazine, news with flexible layout. The theme is based on KOPATHEME layout manager technique that will let you flexibility choose layout options of every pages within your site. It is very helpful when you are experimenting with visual hierarchy. You can define unlimited sidebar for widget areas, and with powerful custom widgets, the theme provides you more flexibility and ease-of-use for your site

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ