Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

News Box

Bởi Noor Alam

Phiên bản: 1.1.6

Lần cập nhật cuối cùng: 18 - 05 - 2020

Lượt cài: 200+

Trang chủ của Theme

News Box is a smart WordPress news and magazine theme. News Box is right choice for news paper and magazine website. You can create full feature news paper and magazine website by the News Box WordPress theme. News Box WordPress theme support custom header, header banner widget, home page feature section, feature image, color changing options, custom background, footer widget, font Awesome icons. News Box also support two different type content view. So you can enjoy your news paper or magazine website with the WordPress news Box theme.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch News Box

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.