WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

News Box Free

Bởi

Đây là một theme con của News Box.

Phiên bản: 1.0.2

Lần cập nhật cuối cùng: 05 - 11 - 2019

Lượt cài: 400+

Phiên bản WordPress: 4.0 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.5 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

News Box free is an awesome masnroy grid free responsive pure WordPress blog, news and magazine theme. This is the child theme of News Box theme. News box free is very good for news, megazine and blog site with morden color touch to display your website very beautiful and good looking. News box free is editable and super flexible new functionality. The theme has nice, beautiful and professional layouts. This theme is made for any search engine, SEO Compatible. news box free is a totally responsive. Html5 and css3 based coded. It is the magazine and blog theme you case to use for the News, magazine and blog websites.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ