WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

News Base

Bởi

Phiên bản: 1.0.5

Lần cập nhật cuối cùng: 14 - 08 - 2019

Lượt cài: 1.000+

WordPress Version: 4.0 or higher

PHP Version: 5.2.4 or higher

Trang chủ của Theme

News Base is a clean, creative and modern WordPress theme with an elegant, carefully crafted design. The clean and uncluttered design invites your users to lose themselves in the creative space you have brought to life. News Base is excellent for a news, newspaper, magazine, or publishing site. Make your content more appealing, engaging and usable. 1-click-demo-import is supported by the theme. In just a few minutes, your site will be ready with exactly the same layout with the demo. All you need to do is just replace sample content with yours to get started.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch News Base

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ