Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

News Base

Bởi thememattic

Phiên bản: 1.1.3

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 07 - 2020

Lượt cài: 1,000+

Phiên bản PHP: 5.2.4 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

News Base is a clean, creative and modern WordPress theme with an elegant, carefully crafted design. The clean and uncluttered design invites your users to lose themselves in the creative space you have brought to life. News Base is excellent for news portal, newspaper, magazine, or publishing site. Make your content more appealing, engaging and usable.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch News Base

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.