WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

NewPersonal

Bởi

Phiên bản: 1.0.4

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 06 - 2014

Active Installations: 100+

Trang chủ của Theme

A simple and light WordPress theme. Perfect for personal blogs or development sites. With full sized featured images you can display all your beautiful photos and screenshots at a larger viewing size. You can even display sidebar widgets on single posts by adding widgets in the dashboard widgets panel. Theme Features:- Full width featured images, Custom logo, Sidebar widgets, Footer widgets, and Neat typography. NewPersonal uses NewTek theme as a base.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch NewPersonal

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ