WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Nevada Lite

Bởi

Đây là một theme con của Alhena Lite.

Phiên bản: 1.0.1

Lần cập nhật cuối cùng: 27 - 06 - 2017

Active Installations: 100+

Nevada Lite is a clean, minimal and responsive child theme for Alhena Lite, based on Bootstrap framework, with a different layout for some elements like the side sidebar and the footer and with new Google Fonts. Nevada Lite is ecommerce ready and is optimized to work with WooCommerce and Contact Form 7 plugins.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Nevada Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ