Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Neila

Bởi moozthemes

Phiên bản: 1.0.4

Lần cập nhật cuối cùng: 06 - 06 - 2019

Lượt cài: 1,000+

Phiên bản WordPress: 4.0 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Neila is the perfect WordPress theme for those looking to start a lifestyle, fashion, travel, artisans or personal blogging website. Elegant and clean, this fully responsive and mobile-friendly theme packs a very lovely and appealing punch when it comes to design and functionality, while still maintaining a clean look that won’t drag your website down.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Neila

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.