WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

NatureSpace

Bởi

Phiên bản: 2.0.3

Lần cập nhật cuối cùng: 14 - 06 - 2016

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

NatureSpace is an easily customizable multipurpose theme. It is a minimalistic, fully responsive and Retina ready theme that allows for easy viewing on any device. It can be adapted to your needs using the Theme Customizer. NatureSpace theme offers 3 pre-defined color schemes, 220 Google fonts, selection between Boxed or Wide layout, 2 blog layouts (One Column and Masonry Grid), sidebar and footer widget areas, multiple header layouts, contact information in header, ability to set your header logo, theme documentation and much more. Supports popular plugins WooCommerce and Breadcrumb NavXT. Available in Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Polish, Russian, Slovak, Spanish and Turkish.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch NatureSpace

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ