Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Myself

Bởi themepalace

Phiên bản: 1.1.7

Lần cập nhật cuối cùng: 23 - 06 - 2020

Lượt cài: 800+

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Myself – Modern Portfolio & Personal WordPress Theme. Myself is suitable for personal, biography, portfolio, designer, freelance, and another websites. Myself is absolutely perfect for displaying your skills and experiences and to showcase your amazing portfolio. Myself is fully responsive, so you do not have to worry if your visitors are viewing your site on an iPhone, iPad or a computer. Myself is beautifully crafted, clean, easy to use, responsive, features different layouts with sidebar position and allows unlimited color selection.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Myself

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.