WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

My vCard Resume

Bởi

Phiên bản: 1.3

Lần cập nhật cuối cùng: 13 - 09 - 2018

Số lượt cài đặt: 700+

Trang chủ của Theme

My vCard Resume is a Modern, Minimal & Creative WordPress theme for online resume, cv, or a personal website. This beautiful online resume template comes with a built-in portfolio type . My vCard Resume is suitable for designer, developer, freelancer, photographer, architects, Artists and many more individual who want to showcase his/her work. It is a high performance template it’s help to load your website fast and it’s fully optimize and clean code help search engine to optimize website. It comes with pre-defined sections for skills, education, work experience, etc. All theme options can be easily set up using live theme customizer.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ