WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Muso

Bởi

Phiên bản: 1.1.5

Lần cập nhật cuối cùng: 16 - 01 - 2017

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

Muso is a blog theme designed specifically for musicians and bands. It can function as a regular blog theme, but includes some special features likely to appeal to bands and musicians. You can set a full sized featured image on the home page with your logo or name layered on top, which is a great way to make a strong first impression. You can also embed your latest track or playlist from Soundcloud or Mixcloud, and optionally feature a carousel which is great for promoting tour dates.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Muso

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ