WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

MusicMacho

Bởi

Phiên bản: 1.0.16

Lần cập nhật cuối cùng: 11 - 03 - 2017

Active Installations: 300+

Trang chủ của Theme

MusicMacho is a free WordPress theme for music events, music bands and music shops. It is a modern looking classy WordPress theme which can even be used for almost all kinds of startup or already existing small or medium sized businesses. It is easily customizable through Customizer options. It is mobile friendly as it is built on top of Twitter bootstrap framework. It is search engine friendly too. The theme is supported by our professional team of designers and developers so feel free to use it and enjoy its awesome features. Step by Step DOCUMENTATION and DUMMY DATA links of the theme can be found here: https://indigothemes.com/documentation/musicmacho/

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch MusicMacho

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ