WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Mugu

Bởi

Phiên bản: 1.0.9

Lần cập nhật cuối cùng: 09 - 07 - 2018

Số lượt cài đặt: 300+

Trang chủ của Theme

Mugu is a perfect responsive magazine style WordPress theme suitable for news, newspaper, magazine and blogs. The theme is easily customizable using the options available on the customizer. Designed with visitor engagement in mind, the theme has a clean layout and great typography to create a beautiful looking website and adds up to a great user experience. The theme is developed using SEO in mind, so that you can easily climb the Google ranking. The theme comes with four custom widgets that can be placed on various widget areas in the theme. The theme is also translation ready. Check the demo at http://raratheme.com/preview/mugu/, documentation at http://raratheme.com/documentation/mugu and get support at https://raratheme.com/support-ticket

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Mugu

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ