WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Moesia

Bởi athemes

Phiên bản: 1.53

Lần cập nhật cuối cùng: 28 - 05 - 2021

Lượt cài: 9.000+

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Moesia is the business theme you need in order to build your presence on the Internet. Choose from eleven predefined blocks and build the homepage that best suits your company. Each of the homepage blocks can have a parallax background image and its own set of colors. Moesia also features a selection of Google Fonts, two types of layouts for the blog page, cool animations and effects, a parallax header and much more.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Moesia

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.