WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Modul R

Bởi Codekraft

Phiên bản: 1.2.4

Lần cập nhật cuối cùng: 05 - 11 - 2019

Lượt cài: Ít hơn 10

Phiên bản WordPress: 4.9.6 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Modul R is a powerful and flexible theme that provides a fast way to create an awesome website. Modul R brings plenty of customization possibilities thanks to gulp4, it comes with preconfigured SASS style, visibility triggered animations, image parallax, lightbox, slider, grid layout (masonry), category sidebar accordion and many more features! Modul R also provides a seamless integration with Gutemberg and Woocommerce.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Modul R

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.