WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Modern Decode

Bởi

Đây là một theme con của Decode.

Phiên bản: 1.1.0

Lần cập nhật cuối cùng: 13 - 09 - 2016

Active Installations: 300+

Modern Decode is a minimal portfolio WordPress theme perfectly fit for people looking to emphasize their content. Numerous people have used Decode, to create sites ranging from full-blown blog sites to portfolio websites. It's versatility stands in it's minimalistic approach and it's focus on your content. It's build in such a way that it doesn't clutter the view for the reader. Give it a spin, you'll love it.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ