WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Mission News

Bởi

Phiên bản: 1.30

Lần cập nhật cuối cùng: 15 - 01 - 2019

Active Installations: 3.000+

Trang chủ của Theme

For publishers on a mission. Mission News is a newspaper theme for publishers who want their content to be seen and heard. Premium-quality design adds credibility to every word you write, and a fully responsive layout ensures your site looks fantastic on every screen. The aesthetic is timeless and modeled after classic news sites like the New York Times. Use Mission News to setup a news site on any subject from health to finance. Mission News is also fully compatible with the new Gutenberg post editor. View the fully-setup live demo here: https://www.competethemes.com/demos/?theme=Mission+News

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Mission News

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ