WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Misrem

Bởi

Phiên bản: 1.1.1

Lần cập nhật cuối cùng: 25 - 09 - 2018

Active Installations: 200+

Trang chủ của Theme

Misrem is theme for sites relying on categories and give you a lot of customizing options. Misrem will make your site logicaly ordered by categories and give your users best UI experience.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Misrem

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ