WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

minimalblog

Bởi

Phiên bản: 2.1.3

Lần cập nhật cuối cùng: 07 - 01 - 2020

Lượt cài: 800+

Phiên bản WordPress: 4.8 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.2.4 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Minimal Blog is one of the best free WordPress themes for blogging. Minimal blog has simple looks and smooth presentation mostly suited for personal blog and magazine type blog and it’s fully WooCommerce Supported. All customizer options available in WordPress are used. Minimal Blog a free WordPress theme is fully controlled and accessed from customizer view. It looks as per demo can be totally created from customizer option. The custom widget has been avoided so that even the novice user can use it to built his site using this theme. Minimal Blog all extra paid features have been provided as free features so that all basics and advance work can be utilized. Minimal Blog a free WordPress theme is the total package for well content website making business. Minimal Blog one of the best WordPress themes as mentioned by many sources.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch minimalblog

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ