WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Minilog

Bởi

Phiên bản: 1.1.3

Lần cập nhật cuối cùng: 29 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 300+

Trang chủ của Theme

MiniLog is a minimal, responsive theme that comes built in with features like featured-images, breadcrumbs, gallery etc and is translation ready. The theme was first intended to be used on my website, later released to public.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Minilog

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ