WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

micky

Bởi

Phiên bản: 1.1.0

Lần cập nhật cuối cùng: 30 - 05 - 2017

Active Installations: 80+

Trang chủ của Theme

Micky Lite is an innovative and clean WordPress Theme from Functionthemes. Micky brings plenty of customization possibilities like access to sidebar layout control, header logo upload, footer logo upload, copyright, sticky navigation and much more.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch micky

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ