WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

MH Newsdesk lite

Bởi MH Themes

Phiên bản: 1.4.9

Lần cập nhật cuối cùng: 04 - 01 - 2019

Lượt cài: 4.000+

Phiên bản WordPress: 4.6.0 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

MH Newsdesk is a modern and dynamic news WordPress theme with a beautiful flat design and great flexibility. This news template for WordPress is ideal for up-to-date blogs, online magazines and all kind of other vibrant news websites. MH Newsdesk WordPress theme is focusing on your newsworthy and fresh content. In case you need more features, additional widgets and advanced options to customize your website, you can upgrade to the premium version of MH Newsdesk.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.