WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

metro-pirate

Bởi

Đây là một theme con của Metro CreativeX.

Phiên bản: 1.0.4

Lần cập nhật cuối cùng: 11 - 09 - 2017

Số lượt cài đặt: 1.000+

Metro pirate is a metro WordPress theme for blogging, with a minimalist, clean design. The theme is dominated by a white background with a colorful grid style. Metro pirate has a fully responsive layout, and comes with many useful customization options.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch metro-pirate

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ