WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

metro-pirate

Bởi

Đây là một theme con của Metro CreativeX.

Phiên bản: 1.0.4

Lần cập nhật cuối cùng: 11 - 09 - 2017

Số lượt cài đặt: 2.000+

Metro pirate is a metro WordPress theme for blogging, with a minimalist, clean design. The theme is dominated by a white background with a colorful grid style. Metro pirate has a fully responsive layout, and comes with many useful customization options.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch metro-pirate

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ