Themes List

Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Metro Magazine

Bởi Rara Theme

Commercial Theme

Hỗ trợ

This theme is free but offers additional paid commercial upgrades or support.

Phiên bản: 1.3.9

Lần cập nhật cuối cùng: 08 - 02 - 2024

Lượt cài: 1.000+

Phiên bản WordPress: 4.7 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Metro Magazine is a modern responsive magazine style WordPress theme suitable for news, newspaper, magazine, sports, technology, food, travel, blogs, publishing, business and any kind of sites. The theme is built on Customizer and it allows you to easily customize your website with live previews. Metro Magazine includes color scheme and color for categories, which you can use to change the look and feel of your website with a click. The theme is Speed and Search Engine Optimized (SEO) to help you easily climb the google rank. Other feature includes social media integration, custom widgets, author bio, breadcrumb, advertisement settings, custom CSS, translation ready and more. Check demo at https://rarathemes.com/previews/?theme=metro-magazine and documentation at https://docs.rarathemes.com/docs/metro-magazine/. Read theme details at https://rarathemes.com/wordpress-themes/metro-magazine/ and get free support at https://rarathemes.com/support-ticket/.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.