WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Meteorite

Bởi

Phiên bản: 2.0

Lần cập nhật cuối cùng: 24 - 09 - 2018

Số lượt cài đặt: 700+

Trang chủ của Theme

Meteorite is a powerful multipurpose WordPress theme for business and portfolio websites. It brings everything you need to create an expressive website: Control over all colors and access to more than 800 Google fonts to match your corporate identity, header image or slider, different navigation types, multiple blog layouts and more than 20 widgets. Meteorite is build with SEO in mind, responsive, translation ready and supports the page builder by SiteOrigin and Elementor. Start creating your website with Meteorite!

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Meteorite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ