WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Merchant Online Store

Bởi

Đây là một theme con của Storefront.

Phiên bản: 0.18

Lần cập nhật cuối cùng: 29 - 11 - 2018

Lượt cài: 100+

WordPress Version: 4.0 or higher

Trang chủ của Theme

A Storefront child theme designed for small WooCommerce stores or marketplaces. Merchant features a simple, traditional design which you can customise using the settings available in the WordPress Customizer. Looking for a theme for your new WooCommerce store? Look no further than Storefront and Merchant!

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ