WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Melany

Bởi

Phiên bản: 1.1.2

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 09 - 2016

Active Installations: 300+

Trang chủ của Theme

Melany is a simple, minimalistic and responsive theme built with Twitter Bootstrap. The aim of this theme is to bring a pure Bootstrap experience in an extremely simple layout, forcing the user to focus on the content. It is thought to be used mainly in blogs, although future releases will bring support for more complex and complete websites. Features include custom logo and favicon (under Appearance > Customize), navigation menu with two-levels deep dropdown, support for some Jetpack's features and the ability to override default styles under Appearance > Editor. Supports the following languages: Catalan (Andorra), Catalan, English, Spanish, Finnish, Indonesian, Italian, Turkish.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Melany

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ