WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

MegaMag

Bởi

Đây là một theme con của First Mag.

Phiên bản: 1.0.0

Lần cập nhật cuối cùng: 19 - 10 - 2016

Số lượt cài đặt: 600+

Trang chủ của Theme

MegaMag is free magazine WordPress theme excellent for a magazine, news, newspaper, review, blog or other editorial websites. MegaMag is child theme of First Mag - free responsive magazine WordPress Theme. Theme support WP Review plugin, an easy and powerful way to review content with stars, percentages or points rating. WooCommerce support is included. MegaMag uses simple, clean flat design, is fully responsive and looks good on every device. Check the demo at http://demo.themes4wp.com/megamag/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Phiên dịch

Dịch MegaMag

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ