WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

MedicPress Lite

Bởi

Phiên bản: 0.9.4

Lần cập nhật cuối cùng: 23 - 10 - 2018

Active Installations: 300+

Trang chủ của Theme

Patients trust is important, even online. When it comes to doctors, a patient has to feel good and secure around them. MedicPress will boost your online presence with emphasis on local SEO, so your patients will find your website in no time.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ