WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

McLuhan

Bởi

Phiên bản: 1.10

Lần cập nhật cuối cùng: 14 - 04 - 2018

Số lượt cài đặt: 800+

McLuhan is a clean, simple and lightweight WordPress theme, featuring a front page with a complete post archive arranged by year rather than a traditional blog flow. It also sports fully customizable background colors for the sidebar and content, responsive design, social network links with icons, an AJAX-powered mobile search with instant results, a resume page template and a full-width template. Demo: http://www.andersnoren.se/themes/mcluhan/

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ