WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

McLuhan

Bởi

Phiên bản: 1.17

Lần cập nhật cuối cùng: 05 - 01 - 2019

Active Installations: 1.000+

McLuhan is a clean, simple and lightweight WordPress theme, featuring a front page with a complete post archive arranged by year rather than a traditional blog flow. It also sports fully customizable background colors for the sidebar and content, Gutenberg support, a responsive design, social network links with icons, an AJAX-powered mobile search with instant results, a resume page template and a full-width template. Demo: http://www.andersnoren.se/themes/mcluhan/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch McLuhan

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ