Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Marenda

Bởi Xidea Themes

Phiên bản: 1.0.6

Lần cập nhật cuối cùng: 09 - 12 - 2022

Lượt cài: 400+

Phiên bản WordPress: 6.1 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

This is a very useful and modern theme from Xidea Themes. Marenda is a block theme developed with Gutenberg Editor. With the full site editing approach, you can easily customize your web site.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Marenda

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.