WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Mandy

Bởi

Đây là một theme con của Appointment.

Phiên bản: 1.2.6

Lần cập nhật cuối cùng: 15 - 10 - 2018

Số lượt cài đặt: 2.000+

Trang chủ của Theme

A Business theme which is ideal for creating a corporate / business website. Mandy theme is a child theme of the Appointment theme and is the Mandy color variation. Those who need the white background-based theme can use this child theme. Mandy theme comes with various locales.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Mandy

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ