Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Maicha Blog

Bởi

Phiên bản: 2.0.5

Lần cập nhật cuối cùng: 10 - 01 - 2020

Lượt cài: 2.000+

Phiên bản WordPress: 4.5 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.2 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Maicha Blog is fully responsive, minimal, feature-rich free blog WordPress theme for personal Blog theme, Travel Blog theme, food blog theme, life, music and more.You can use this awesome blog WordPress theme for your any blog site.It is fully responsive, highly customizable, seo optimized, translation ready WordPress theme.Maicha Blog have been designed to a very high standard, they can all be customized with relative ease.The theme features a distraction-free, elegant design that can help you create a stylish blog.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Maicha Blog

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.