WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Magnus

Bởi

Phiên bản: 2.4

Lần cập nhật cuối cùng: 08 - 03 - 2016

Số lượt cài đặt: 5.000+

Trang chủ của Theme

Life is Grand, Show it! Magnus is a photoblogging WordPress theme named after the latin word for Grand. It was made to showcase photos in a big and bold way, making the featured image on each post span the full width of the browser window, paired up with beautiful typography and a carefully planned layout.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ