WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Magnitude

Bởi

Phiên bản: 1.0.3

Lần cập nhật cuối cùng: 20 - 08 - 2019

Lượt cài: 1.000+

Phiên bản WordPress: 4.0 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Magnitude is a clean, elegant WordPress theme, ideal for blogging and magazine online. You can design your website as you like and preview the modifications live using live customizer options and custom widgets. It is compatible with the Gutenberg and RTL along with WooCommerce plugin which helps you to integrate an online business with our newspaper template. It also contains many helpful elements that require an amazing news portal to be built, the theme is ideal for blogging and great for news, newspaper, magazine, publication or review site. The theme is well-optimized that helps to rank your website in the top of search engines and users will get an outstanding support from the team if there will be any difficulties while using the theme. There are number of demos available in this theme so choose the one you like and start to build a website. See our demos: https://demo.afthemes.com/magnitude/, https://demo.afthemes.com/magnitude/newsportal/, https://demo.afthemes.com/magnitude/sport/

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Magnitude

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ