Themes List

0
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Magazino

Bởi Hennessey Digital

Phiên bản: 2.0

Lần cập nhật cuối cùng: 18 - 09 - 2018

Lượt cài: 700+

Trang chủ của Theme

Magazino is a simple and flexible theme ideally suited to magazine style blogs. It is responsive to browser size so should look good on any screen. It supports all the usual WordPress features like custom menus and widgets, and also makes it easy to customize with your own logo and you can set the main color scheme to any color you want with the built in color picker.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Magazino

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.