WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Magazinex Lite

Bởi

Phiên bản: 1.0.8

Lần cập nhật cuối cùng: 18 - 11 - 2017

Active Installations: 200+

Trang chủ của Theme

Magazinex is an advanced blog and online-magazine theme that offers multiple blog layouts, colored categories badge, and support for post formats video, image, gallery. The theme has a page template Contributors (authors list). There's drag and drop customizer option for several sections of the front page, so you can easily customize the front page to suit your needs. More features and one-on-one support you will get with the premium version of the theme.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ