Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Magazinews

Bởi themepalace

Phiên bản: 1.1.9

Lần cập nhật cuối cùng: 23 - 06 - 2020

Lượt cài: 600+

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Magazinews is free WordPress theme that perfectly suites your need in creating the news sites easily. It is suitable for creating the blog, magazine, news and personal sites. This theme supports all of the post format available in WordPress to display the post. This theme is easy to use, speed optimized and highly customizable. The responsive layout of the theme gives your website an elegant look on all device and screen resolutions.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Magazinews

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.