WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Magazine News

Bởi

Phiên bản: 2.3.9

Lần cập nhật cuối cùng: 17 - 06 - 2018

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

Magazine News is a modern responsive WordPress theme. The theme has clean and elegant design. The theme is SEO friendly, Cross browser compatible, fully translation ready and is compatible with WooCommerce and all other major plugins. The Magazine News theme is excellent for a news, newspaper, magazine, publishing or other editorial websites. Amazing scroll animations and free Kirki options - Custom CSS, Sidebar Aniamtions, All Google Fonts, Disable All Comments, Mobile call now. To learn more about the theme please go to the theme uri and read the documentation. https://seosthemes.com/magazine-news/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ