WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Magazine News Byte

Bởi

Phiên bản: 2.8.1

Lần cập nhật cuối cùng: 10 - 09 - 2019

Lượt cài: 2.000+

WordPress Version: 4.0 or higher

Trang chủ của Theme

Magazine News Byte comes with numerous options and widgets to help you create a unique content driven website. SEO optimized and works with Yoast SEO plugin, Contect Form 7, Jetpack, Google Maps mappress, Page Builder, Elementor and various other plugins. Translation and multi-lingual ready! Theme support is available at https://wphoot.com/support/ You can also check out the theme instructions at https://wphoot.com/support/magazine-news-byte/ and demo at https://demo.wphoot.com/magazine-news-byte/ for a closer look.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ