WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Magazine Hoot

Bởi

Phiên bản: 1.7.8

Lần cập nhật cuối cùng: 08 - 06 - 2019

Lượt cài: 3.000+

WordPress Version: 4.0 or higher

Trang chủ của Theme

Magazine Hoot is a multicolor news magazine for marketing, education, online, affiliate, content and product sites. It has multiple powerful widgets to display content in various forms. SEO optimized and works with Yoast SEO plugin, Contect Form 7, Jetpack, Google Maps mappress, Page Builder and various other plugins. Theme support is available at https://wphoot.com/support/ You can also check out the theme instructions at https://wphoot.com/support/magazine-hoot/ and demo at https://demo.wphoot.com/magazine-hoot/ for a closer look.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ