WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Magazine Base

Bởi

Phiên bản: 1.0.7

Lần cập nhật cuối cùng: 04 - 09 - 2018

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

Magazine Base, A powerfull and stylish WordPress magazine theme suitable for news, newspaper, magazine, sports, technology, food, travel, blogs, publishing, business and any kind of sites. Rich and powerfull framework with easy to use customizer feature for any type of users is abailabe. With fully responsive design Magazine Base is tested on all major handheld devices with unlimited possibilities & flexible Layouts.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ