WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Lucienne

Bởi

Phiên bản: 0.0.6

Lần cập nhật cuối cùng: 07 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 4.000+

Trang chủ của Theme

Lucienne is a stylish, elegant and minimal WordPress theme designed for blogs and online shops. It uses whitespace and beautiful typography to present your words, images and products in style. The homepage features a post carousel which lets you highlight posts from a category on your blog, you can choose the number of posts and also hide this if required. The homepage has widgetized areas at the top and bottom so you can add custom content if required. Lucienne works alongside WooCommerce for the shop functionality and also includes styling for other popular plugins like contact form7, Jetpack, Gravity forms and more. Get 20 more themes, Theme Upgrades and Customer Support for this theme at https://themefurnace.com

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Lucienne

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ