WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Lovecraft

Bởi

Phiên bản: 1.20

Lần cập nhật cuối cùng: 05 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 10.000+

Trang chủ của Theme

Lovecraft is a beautiful two-column theme for bloggers. It features a responsive design, great typography, a full-width header image (which is replaced with the post thumbnail on single posts/pages), custom accent color support, custom logo support, editor style support, a Flickr widget, recent posts and recent comments widgets with thumbnails, and a full-width template. Demo: http://www.andersnoren.se/themes/lovecraft/

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ