WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Lookout

Bởi

Phiên bản: 1.0.7

Lần cập nhật cuối cùng: 29 - 01 - 2018

Active Installations: 400+

Trang chủ của Theme

Lookout - a nice WordPress theme developed specifically for personal, streamlined blog websites. This theme is easy-to-use and brings fully responsive layout to your site. Lookout supports the awesome Theme Customizer for all theme settings and enables to create your own color scheme.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Lookout

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ