WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Lookout

Bởi

Phiên bản: 1.0.7

Lần cập nhật cuối cùng: 29 - 01 - 2018

Số lượt cài đặt: 400+

Trang chủ của Theme

Lookout - a nice WordPress theme developed specifically for personal, streamlined blog websites. This theme is easy-to-use and brings fully responsive layout to your site. Lookout supports the awesome Theme Customizer for all theme settings and enables to create your own color scheme.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Lookout

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ